W miesiącu kwietniu przypada 149 rocznica bitwy pod Jaścami. Zgodnie z zapowiedzią, że w kwietniowym numerze naszego pisma przewidziana jest publikacja informacji zawartych na tablicy, ustawionej na skraju lasu w pobliżu Jaśc, przedrukowujemy dla Czytelników „Naszej Jedlni” jej treść.

 

1.      WYBUCH POWSTANIA STYCZNIOWEGO W JEDLNI

Jedlnia zajmuje szczególne miejsce na mapie Powstania Styczniowego. Tu miał miejsce jedyny w województwie sandomierskim, zakończony powodzeniem atak powstańców na rosyjską kompanię saperów w noc rozpoczynającą powstanie. W kwietniu 1863 roku w pobliżu Jaśc powstańcy pod dowództwem Józefa Jankowskiego stoczyli zwycięską bitwę z Rosjanami. Spośród ośmiu zaplanowanych ataków zbrojnych na rosyjskie oddziały w noc z 22 na 23 stycznia 1863 roku na terenie woj. sandomierskiego (obejmującego w przybliżeniu większą część obszaru między Wisłą a Pilicą) do skutku doszły trzy: na Szydłowiec, Bodzentyn i Jedlnię. Sukcesem zakończył się tylko jeden na Jedlnię. Spiskowcy z Jedlni stanowili jedyną tak silną wiejską organizację konspiracyjną liczącą około 100 uczestników. Na jej czele stali: Narcyz Figietti (1820 – 1891) – emigrant przybyły do kraju przed powstaniem, Józef Wolskidzierżawca majątku Kozłów, Florian Silnickidzierżawca majątku Suskowola, Józef Roszkowskiwójt gminy Jedlnia oraz księża: Agrypin Konarskikapucyn z Warszawy, Tomasz Kotkowskimiejscowy wikary, brat ks. Kacpra Kotkowskiego naczelnika cywilnego organizacji narodowej w woj. sandomierskim oraz wielce zasłużony kapłan, historyk i etnograf, uczestnik powstania listopadowego, proboszcz Jedlni Józef Gacki (1805–1876). Napadem na stacjonującą tu rosyjską 4 kompanię 2 pułku saperów liczącą 280 żołnierzy dowodził Narcyz Figietti. Koncentracja powstańców nastąpiła na folwarku w Kozłowie, skąd leśną drogą przeszli oni do Jedlni i zatrzymali się w pobliżu Kościoła. Tu dołączyła kilkunastoosobowa grupa włościan z pobliskich wiosek. Liczebność oddziału powstańczego szacuje się na ok. 150 ludzi. Akcja powstańcza trwała półtorej godziny od ok. 1 w nocy. Przeprowadzono sprawnie bez strat własnych. Powstańcy wykorzystali wszystkie sprzyjające warunki, jak: noc i padający deszcz, znajomość terenu oraz dużą odległość od innych garnizonów nieprzyjacielskich. Spiskowcy zaskoczyli śpiących żołnierzy. Wchodzili do domów po kilku i rozbrajali Rosjan. Dziewięciu lub dziesięciu Moskali stawiających opór zabito, pozostali ranni (w tym dowódca kompaniikapitan Witkowski) w większości bez broni rozbiegli się po okolicy. Zwycięski oddział powstańczy przedostał się następnie do Wąchocka, gdzie nastąpiła koncentracja wszystkich sił powstańczych województwa sandomierskiego pod naczelnym dowództwem gen. Mariana Langiewicza.

2.      BITWA POD JAŚCAMI (20 KWIETNIA 1863)

Puszcza Kozienicka była naturalną ostoją dla partyzantów 1863 roku. Znajdowało tu schronienie wiele oddziałów i partii powstańczych. Jeden z takich oddziałów liczący ok. 400 ludzi pod dowództwem Józefa Jankowskiego, chcąc uwolnić się od ścigających go Rosjan przeszedł z Mazowsza do Puszczy Kozienickiej. 9 kwietnia 1863 r. spotkał się ze zgrupowaniem płk Dionizego Czachowskiego w pobliżu wsi Czarna. Stąd Czachowski ruszył w kierunku Zwolenia, a Jankowski przeszedłszy kilkanaście kilometrów na północny zachód rozłożył obóz między Jedlnią a Brzózą, dając wypoczynek swoim powstańcom. W tym czasie, w celu likwidacji zgrupowań powstańczych, wyruszyła z Warszawy rosyjska kolumna dowodzona przez gen. Nikołaja Meller - Zakamelskiego złożona z trzech kompanii piechoty, szwadronu dragonów i wyposażona w dwie armaty. 20 kwietnia Rosjanie natknęli się na oddział Jankowskiego w lesie między wsią Jaśce, a małą rzeczką płynącą od Augustowa przez Przejazd zwaną Kosieniec (dzisiaj Narutówka). W tym dniu na stanowisku dowodzenia oddziału zastępował Jankowskiego kapitan Zieliński. MellerZakamelski ostrzelał z armat stanowiska powstańcze w lesie, a następnie posłał do walki piechotę. Żołnierze rosyjscy dwukrotnie wdzierali się do lasu, ale skuteczne okazały się kontrataki naszych kosynierów i strzelców zmuszające nieprzyjaciela do odwrotu. Po kolejnym, trzecim szturmie piechota rosyjska zaczęła się wycofywać i wówczas wybiegając z lasu z przeraźliwym krzykiem ruszyli za nią kosynierzy chcąc zadać decydujący cios. Tymczasem Rosjanie rzucili do boju swoich dragonów. Sytuacja kosynierów stawała się coraz trudniejsza. Znajdowali się na częściowo otwartej przestrzeni, zdani tylko na siebie. Rozpędzona konnica mogła ich teraz doszczętnie rozbić. Nie stracili jednak ducha walki i „zimnej krwi”. Dzielnie i z poświęceniem odparli szarżę jazdy wroga. Nie pierwszy i nie ostatni raz w tej wojnie o losach bitwy zadecydowały chłopskie kosy. Szczególnym zaangażowaniem odznaczył się nieznany z nazwiska dowódca kosynierów, który miał położyć pięciu dragonów, w tym oficera. Według „Wiadomości z pola bitwy” (nr 10 z 7 maja 1863 r.) MellerZakamelski stracił 70 żołnierzy. Powstańcy zostawili na pobojowisku 17 zabitych, a 5 ciężko rannych powierzyli opiece tutejszych mieszkańców. W sytuacji ciągłego zagrożenia oddział Jankowskiego opuścił okolice Jedlni i udał się w kierunku Kazanowa. Poległych powstańców na polecenie Rosjan jeszcze tego samego dnia przewieźli miejscowi chłopi do kostnicy w Jedlni. Trzeba było czekać jednak na wydanie zezwolenia na ich pochówek. Zgoda przyszła następnego dnia. Przy jednym z poległych znaleziono świadectwo wójta gminy Policzka z powiatu opoczyńskiego wystawione Edwardowi Szulcowi. Drugiego z powstańców o nazwisku Antoni Kozłowski miał rozpoznać jego brat. Przy pozostałych nie znaleziono żadnych dokumentów mogących określić ich tożsamość. Poległych zebranych na pobojowisku w lesie między Kosieńcem a Jaścami jest 17 mężczyzn niewiadomych imion i nazwisk ani pochodzeniaczytamy w akcie zgonu. Wszystkich pochował we wspólnej mogile na cmentarzu w Jedlni, ks. Józef Gacki. Zgodnie ze swoim życzeniem, po śmierci w 1876 r.– proboszcz spoczął obok mogiły powstańców.

                                                                              Piotr Michał Wdowski

Msze Święte

w niedziele:
7:00, 9:00, 12:00, 16:00

w tygodniu:
7.00, 18:00

Ewangelia na dzis

12 lipiec 2020

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
  • 2020-07-12, 15. Niedziela zwykła
    Mt 13,1-23
    Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: «Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!» Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: «Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?» On im odpowiedział: «Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i w nadmiarze mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: „Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił”. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny».
JSN Mico template designed by JoomlaShine.com