Sto lat temu, w dniu 11 listopada, Polska odzyskała niepodległość. Wraz z zakończeniem Pierwszej Wojny Światowej zamknął się okres dominacji rosyjskiej, pruskiej i austriackiej nad narodem, który przed rozbiorami współtworzył historię chrześcijańskiej Europy, wnosząc całe bogactwo własnej, szlachetnej kultury i duchowości. Odzyskanie suwerenności było okupione poświęceniem wielu synów Polski, którzy gotowi byli poświęcić swą wolność osobistą, swoje dobra, a nawet życie, na rzecz utraconej Ojczyzny.

Dążenie do wolności „…opierali na nadziei, płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, który jest Panem dziejów ludzi i narodów. Ta wiara była oparciem również wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości trzeba było szukać jedności pomimo różnic, aby wspólnymi siłami odbudowywać kraj i bronić jego granic” (Jan Paweł II, 11.11.1998).
11 listopada o godz.11 .00 w kościele św. Mikołaja w Jedlni odbył się koncert patriotyczny w wykonaniu scholi, występowali także nasi parafianie i zaproszenie goście chcący swoim śpiewem i muzyką uczcić 100 lecie nieodległości. Koncert przygotował Łukasz Kęska. W koncercie uczestniczyła również Orkiestra Boni Angeli. Zebrani wysłuchali koncertu przepełnionego zadumą i refleksją na temat wolności, ojczyzny, pokoju, nagradzając wykonawców gromkimi brawami.
Okolicznościowy wykład zatytułowany „Ojcowie Niepodległości” wygłosił prof. dr hab. Marek Wierzbicki. O godzinie 12.00 odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego, następnie wprowadzono poczty sztandarowe: Ochotniczej Straży Pożarnej z Jedlni, Ochotniczej Straży Pożarnej z Jaroszek, Publicznej Szkoły Podstawowej z Jedlni i Publicznej Szkoły Podstawowej z Jaroszek oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Mszę w intencji Ojczyzny oraz parafian koncelebrował i kazanie wygłosił ks. kanonik Janusz Smerda proboszcz parafii św. Mikołaja.
Po zakończonej mszy radni Gminy Pionki, przedstawiciele Stowarzyszeń działających na terenie naszej parafii oraz mieszkańcy przeszli na cmentarz, gdzie złożyli kwiaty na grobie Junaków.

 

Msze Święte

w niedziele:
7:00, 9:00, 12:00, 16:00

w tygodniu:
7.00, 18:00

Ewangelia na dzis

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
  • Wtorek 2019-01-22, 2. tydz. zwykły
    Mk 2,23-28
    Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: „Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?”. On im odpowiedział: „Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom”. I dodał: „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu”.
JSN Mico template designed by JoomlaShine.com