Kościół wspomina 22 listopada św. Cecylię, która zginęła śmiercią męczeńską. Kult św. Cecylii szeroko się rozpowszechnił, a od czasów średniowiecza jest patronką muzyki kościelnej. Z tej okazji parafia św. Mikołaja w Jedlni z księdzem proboszczem Januszem Smerdą oraz Stowarzyszenie Orkiestry Dętej „Boni Angeli" zorganizowali koncert "Muzyczne uwielbienie ze św. Cecylią". Rozpoczął się o godz. 18.

Grała Orkiestra „Boni Angeli" pod dyrekcją Zbigniewa Bidzińskiego. Chór Akademicki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego pod dyrekcją Agnieszki Kobierskiej zaprezentował swoje umiejętności w towarzyszeniu orkiestry Boni Angeli. Solo śpiewała sopranistka Katarzyna Bochyńska - Wojdył oraz Agnieszka Szarpak. Na gitarze grał i realizował dźwięk Jacek Charzewski. Całość poprowadziła Karolina Sot - Sosnowska, która również udzieliła swego głosu. Mogliśmy wysłuchać 16 utworów m.in. Laudate Dominum, Panis Angelicus, Ave Maria, Pie Jesu, Panie przyjdź, Czego chcesz od nas Panie, Adagio. Na finał przygotowana została Rota, którą wykonali wszyscy zgromadzeni w kościele, bo mamy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Patronat honorowy i wsparcie finansowe nad koncertem objął Powiat Radomski. Patronem medialnym wydarzenia była Gmina Pionki. Było to niezwykłe spotkanie z muzyką sakralną w pięknej aranżacji, a słuchacze w kilku momentach aktywnie uczestniczyli w wykonywanych utworach. Organizatorzy składają podziękowanie osobom, które odpowiedziały na zaproszenie swoją obecnością. Wyrażamy wdzięczność rodzicom dzieci grających w orkiestrze, którzy zorganizowali poczęstunek dla wykonawców koncertu. Szczególne wyrazy wdzięczności dla gospodarza miejsca ks. Janusza Smerdy.

autor tekstu.Orkiestra Boni Angeli
obejrzyj zdjęcia

 obejrzyj fragmenty koncertu
Pierwszy
Drugi
Trzeci
Czwarty

Msze Święte

w niedziele:
7:00, 9:00, 12:00, 16:00

w tygodniu:
7.00, 18:00

Ewangelia na dzis

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
  • 2019-03-24, 3. Niedziela Wielkiego Postu
    Łk 13,1-9
    W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: ”Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”. I opowiedział im następującą przypowieść: ”Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: »Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?«. Lecz on mu odpowiedział: »Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć«”.
JSN Mico template designed by JoomlaShine.com