• Ministranci

   Ministrant (od łacińskiego ministro, -are; -avi; -atum - służyć, posługiwać, pomagać) – w Kościele katolickim: osoba posługująca przy celebracji Mszy oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa, pogrzeby, oraz nabożeństw. Ministranci są wiernymi świeckimi. Po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej funkcji.

 • Domowy Kościół

  21 stycznia 2007 r. z inicjatywy proboszcza ks. Janusza Smerdy utworzony został Domowy Kościół naszej parafii. Na początku w kręgu skupionych były trzy rodziny. W kwietniu dołączyła kolejna para, a we wrześniu następna. Tak, więc dzisiaj kręgu skupionych jest pięć rodzin. Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw

 • Stowarzyszenie Jedlni

  Zostało powołane na zebraniu założycielskim w dniu 10.12.2006 roku. Liczy 36 członków zwyczajnych. Prezesem Stowarzyszenia- Wojciech Pestka,Wiceprezes - Piotr Michał Wdowski, Skarbnik - Teresa Dorota Mróz, Sekretarz -  Bożena Kiraga, Członek -Zarządu- Paweł Deja ,Członek- Zarządu - Danuta Szegda Pestka
  Lista członków Stowarzyszenia jest otwarta, wciąż mogą do niego przystępować kolejni zainteresowani, którzy emocjonalnie czują się związani z tymi okolicami i z nimi sympatyzują. Nie ma znaczenia miejsce zamieszkania ani wiek, zamożność, miejsce zatrudnienia, stanowisko ani opcja polityczna, podstawowym kryterium jest zainteresowanie rozwojem lokalnej społeczności, działanie na rzecz poprawy warunków życia, praca na rzecz zachowania pamięci o historii i zabytkach.

 • GKS Królewscy Jedlnia

  Stowarzyszenie Gminnego Klubu Sportowego ,,Królewscy Jedlnia" W dniu 26 lutego 2011r. Gminny Klub Sportowy  Królewscy Jedlnia powstał 26 luty 2011 roku. Prezesem Klubu został Jan Gębczyk, Robert Potacki - z-ca prezesa Dariusz Tabor - skarbnik, Grzegorz Stankiewicz - sekretarz, Andrzej Michalski - członek zarządu, Jarosław Cieślik - członek zarządu, Konrad Tarczyński - członek zarządu.

  Głównym celem działalności Gminnego Klubu Sportowego Królewscy Jedlnia będzie: upowszechnianie kultury fizycznej, sportu kwalifikowanego i rekreacji oraz organizowanie zajęć z tych dziedzin wśród członków Klubu, organizowanie sekcji sportowych w różnych dyscyplinach sportu, zespołów ćwiczeń rekreacyjnych, drużyn, grup, organizowanie zajęć szkoleniowych w postaci treningów, kursów, grup ćwiczących, organizowanie zawodów i imprez sportowych, a także będzie brał  udział w imprezach sportowych różnych szczebli, propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych kulturę fizyczną i sport kwalifikowany, rekreację, turystykę i aktywny wypoczynek, zapewnienie w swej bazie sportowej odpowiednich warunków do uprawiania kultury fizycznej, zajęć treningowych i szkoleniowych w postaci środków finansowych, kadry trenerskiej, opieki lekarskiej, osobistego sprzętu sportowego,  wydawanie materiałów szkoleniowych, biuletynów informacyjnych i reklamowych.

 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

  KSM czyli Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza młodzież gimnazjalną i licealną, pragnącą twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość.
  W naszej parafii działa od 2006 r. Spotykamy się w każdy piątek o 19.00 w salce przy kościele.

 • Koło Żywego Różańca

  Stowarzyszenie Żywego Różańca zostało założone w 1826 roku przez Marię Paulinę Jaricot(1799-1862) w Lyonie. Paulina zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiali codziennie cały różaniec. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca było według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał dokument „breve” zatwierdzający stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. W roku 1831 Paulina Jaricot napisała: "Liczba odmawiających dziesiątek różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki. (...) Wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra". Papież Jan Paweł II w 25. roku swojego pontyfikatu (16.X.2002 r.) wydał list apostolski pt. „Różaniec Dziewicy Maryi” i ogłosił Rok Różańca (X. 2002 - X.2003 r.). Wprowadził także nową część różańca świętego, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 osób.

 • Parafialny Oddział "Caritas"

  Celem organizacji jest działalność charytatywna na rzecz ludzi potrzebujących pomocy materialnej i duchowej. W ramach programu PEAD trzykrotnie otrzymaliśmy żywność ze środków unijnych. Została ona podzielona dla 60 osób w naszej parafii, pomoc żywnościową otrzymało 29 rodzin. W okresie poświątecznym zostały przygotowane paczki żywnościowe oraz upominki dla dzieci, dzięki pomocy indywidualnych sponsorów. Zarząd "Caritas" składa serdeczne podziękowania ludziom wielkiego serca za wsparcie finansowe i rzeczowe.

 • Orkiestra Dęta

  W naszej parafii działa orkiestra dęta - Boni Angeli , która powstała w 2008 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Jedlnia pod opieką ks. prob. Janusza Smerdy. Spotykamy się w każdy wtorek i piątek o godz. 16.00. Młodzież rozwinęła  swoje umiejętności pod kierunkiem Pana Zbigniewa Bidzińskiego.  Pan Zbyszek ma dużo cierpliwości, aby uczyć grupę, która liczy 15 osób w różnym przedziale wiekowym. Gramy na różnych instrumentach, są to min. saksofony, trąbki, klarnety, werble, flet, puzon, tuba. Cieszymy się, że mamy już tyle instrumentów, lecz jest ich jeszcze za mało. Gdyby znalazł się jakiś sponsor, który zechciałby wspomóc naszą orkiestrę bylibyśmy bardzo wdzięczni. Nauka na instrumentach nie jest łatwa, gdyż wymaga dużo cierpliwości, wysiłku i poświęcenia. Jednocześnie sprawia nam dużo radości.

 • Zespół Królewskie Źródła

  W naszej parafii działa Zespół Królewskie Źródła

Msze Święte

w niedziele:
7:00, 9:00, 12:00, 16:00

w tygodniu:
7.00, 18:00

Ewangelia na dzis

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
 • Środa 2018-12-19, Adwent
  Łk 1,5-25
  Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach. Kiedy Zachariasz w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: „Nie bój się, Zachariaszu; twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały”. Na to rzekł Zachariasz do anioła: „Po czym to poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku”. Odpowiedział mu anioł: „Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie”. Lud tymczasem czekał na Zachariasza. I dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić i zrozumieli, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i pozostawała w ukryciu przez pięć miesięcy i mówiła: „Tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi”.
JSN Mico template designed by JoomlaShine.com