• Ministranci

   Ministrant (od łacińskiego ministro, -are; -avi; -atum - służyć, posługiwać, pomagać) – w Kościele katolickim: osoba posługująca przy celebracji Mszy oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa, pogrzeby, oraz nabożeństw. Ministranci są wiernymi świeckimi. Po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej funkcji.

 • Domowy Kościół

  21 stycznia 2007 r. z inicjatywy proboszcza ks. Janusza Smerdy utworzony został Domowy Kościół naszej parafii. Na początku w kręgu skupionych były trzy rodziny. W kwietniu dołączyła kolejna para, a we wrześniu następna. Tak, więc dzisiaj kręgu skupionych jest pięć rodzin. Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw

 • Stowarzyszenie Jedlni

  Zostało powołane na zebraniu założycielskim w dniu 10.12.2006 roku. Liczy 36 członków zwyczajnych. Prezesem Stowarzyszenia- Wojciech Pestka,Wiceprezes - Piotr Michał Wdowski, Skarbnik - Teresa Dorota Mróz, Sekretarz -  Bożena Kiraga, Członek -Zarządu- Paweł Deja ,Członek- Zarządu - Danuta Szegda Pestka
  Lista członków Stowarzyszenia jest otwarta, wciąż mogą do niego przystępować kolejni zainteresowani, którzy emocjonalnie czują się związani z tymi okolicami i z nimi sympatyzują. Nie ma znaczenia miejsce zamieszkania ani wiek, zamożność, miejsce zatrudnienia, stanowisko ani opcja polityczna, podstawowym kryterium jest zainteresowanie rozwojem lokalnej społeczności, działanie na rzecz poprawy warunków życia, praca na rzecz zachowania pamięci o historii i zabytkach.

 • GKS Królewscy Jedlnia

  Stowarzyszenie Gminnego Klubu Sportowego ,,Królewscy Jedlnia" W dniu 26 lutego 2011r. Gminny Klub Sportowy  Królewscy Jedlnia powstał 26 luty 2011 roku. Prezesem Klubu został Jan Gębczyk, Robert Potacki - z-ca prezesa Dariusz Tabor - skarbnik, Grzegorz Stankiewicz - sekretarz, Andrzej Michalski - członek zarządu, Jarosław Cieślik - członek zarządu, Konrad Tarczyński - członek zarządu.

  Głównym celem działalności Gminnego Klubu Sportowego Królewscy Jedlnia będzie: upowszechnianie kultury fizycznej, sportu kwalifikowanego i rekreacji oraz organizowanie zajęć z tych dziedzin wśród członków Klubu, organizowanie sekcji sportowych w różnych dyscyplinach sportu, zespołów ćwiczeń rekreacyjnych, drużyn, grup, organizowanie zajęć szkoleniowych w postaci treningów, kursów, grup ćwiczących, organizowanie zawodów i imprez sportowych, a także będzie brał  udział w imprezach sportowych różnych szczebli, propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych kulturę fizyczną i sport kwalifikowany, rekreację, turystykę i aktywny wypoczynek, zapewnienie w swej bazie sportowej odpowiednich warunków do uprawiania kultury fizycznej, zajęć treningowych i szkoleniowych w postaci środków finansowych, kadry trenerskiej, opieki lekarskiej, osobistego sprzętu sportowego,  wydawanie materiałów szkoleniowych, biuletynów informacyjnych i reklamowych.

 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

  KSM czyli Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza młodzież gimnazjalną i licealną, pragnącą twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość.
  W naszej parafii działa od 2006 r. Spotykamy się w każdy piątek o 19.00 w salce przy kościele.

 • Koło Żywego Różańca

  Stowarzyszenie Żywego Różańca zostało założone w 1826 roku przez Marię Paulinę Jaricot(1799-1862) w Lyonie. Paulina zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiali codziennie cały różaniec. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca było według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał dokument „breve” zatwierdzający stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. W roku 1831 Paulina Jaricot napisała: "Liczba odmawiających dziesiątek różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki. (...) Wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra". Papież Jan Paweł II w 25. roku swojego pontyfikatu (16.X.2002 r.) wydał list apostolski pt. „Różaniec Dziewicy Maryi” i ogłosił Rok Różańca (X. 2002 - X.2003 r.). Wprowadził także nową część różańca świętego, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 osób.

 • Parafialny Oddział "Caritas"

  Celem organizacji jest działalność charytatywna na rzecz ludzi potrzebujących pomocy materialnej i duchowej. W ramach programu PEAD trzykrotnie otrzymaliśmy żywność ze środków unijnych. Została ona podzielona dla 60 osób w naszej parafii, pomoc żywnościową otrzymało 29 rodzin. W okresie poświątecznym zostały przygotowane paczki żywnościowe oraz upominki dla dzieci, dzięki pomocy indywidualnych sponsorów. Zarząd "Caritas" składa serdeczne podziękowania ludziom wielkiego serca za wsparcie finansowe i rzeczowe.

 • Orkiestra Dęta

  W naszej parafii działa orkiestra dęta - Boni Angeli , która powstała w 2008 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Jedlnia pod opieką ks. prob. Janusza Smerdy. Spotykamy się w każdy wtorek i piątek o godz. 16.00. Młodzież rozwinęła  swoje umiejętności pod kierunkiem Pana Zbigniewa Bidzińskiego.  Pan Zbyszek ma dużo cierpliwości, aby uczyć grupę, która liczy 15 osób w różnym przedziale wiekowym. Gramy na różnych instrumentach, są to min. saksofony, trąbki, klarnety, werble, flet, puzon, tuba. Cieszymy się, że mamy już tyle instrumentów, lecz jest ich jeszcze za mało. Gdyby znalazł się jakiś sponsor, który zechciałby wspomóc naszą orkiestrę bylibyśmy bardzo wdzięczni. Nauka na instrumentach nie jest łatwa, gdyż wymaga dużo cierpliwości, wysiłku i poświęcenia. Jednocześnie sprawia nam dużo radości.

 • Zespół Królewskie Źródła

  W naszej parafii działa Zespół Królewskie Źródła

Msze Święte

w niedziele:
7:00, 9:00, 12:00, 16:00

w tygodniu:
7.00, 18:00

Ewangelia na dzis

12 lipiec 2020

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
 • 2020-07-12, 15. Niedziela zwykła
  Mt 13,1-23
  Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: «Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!» Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: «Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?» On im odpowiedział: «Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i w nadmiarze mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: „Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił”. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny».
JSN Mico template designed by JoomlaShine.com